Psykoterapi kan hjælpe med

 • Stress: indre uro, søvnmangel, bekymringstanker.
 • Angst: præstationsangst og socialangst.
 • Uhensigtsmæssige adfærdsmønstre og overbevisninger.
 • Lavt selvværd og selvtillid.
 • Særlig sensitivitet. 
 • Psykosomatiske smerter.
 • Sorg, krise og tab.
 • Ensomhed, skilsmisse, udfordringer i relationer.
 • Eksistentielle identitetskriser.
 • Tilknytningstraumer ved omsorgssvigt.
 • Spiseforstyrrelser og selvskadende adfærd.
 • Pårørende til kronisk sygdom.

Find balancen i hverdagen

Psykoterapi er et redskab til at stoppe op og kigge på sig selv i et nærværende terapeutisk miljø. I et kærligt, nysgerrigt og mindfuldt tempo mærker vi ind i de inderste følelser, kropslige tilstande og fornemmelser, som opstår i os.

Mindfulness er givende i den terapeutiske proces og i de fornemmelser som opstår ud fra forbindelsen imellem krop, sind og ånd. Det er givende i forhold til selvindsigt, og vækker en betydning i at finde balancen i den til tider finurlige daglige livsførelse af forventningernes pres og hverdagens hamsterhjul.

Den terapeutiske process

Der kan være mange grunde til, at vi udvikler uhensigtsmæssige mønstre. En af årsagerne er noget af alt det, vi har lukket nede i det ubevidste og som hæmmer os i at leve i en sand livsførelse i forhold til selvet. Det vil vi sammen kigge på igennem psykoterapeutiske metoder og processer.  

Vi har igennem tillærte adfærdsmønstre opbygget overbevisninger og lukket ned for den del af os som ikke har fået plads, ikke har følt sig set og hørt til at vokse i kreativitet, livsmod, nysgerrighed og livsglæde. 

Ligeledes er forskellige overlevelsesstrategier og forsvarsmekanismer opstået i tråd med vores livshistorie, opvækst, vilkår, miljø, regler, normer eller familiedynamikker som kan være dysfunktionelle. Der kan ud fra forskellige livsbetingelser i form af svigt, manglende nærvær og utryghed skabes en grundlæggende angst, mistillid, og ubalance. 

I et tillidsfuldt og nærværende terapiforløb skabes der en relation, som er betydningsfuld for den terapeutiske proces. Med plads til følelsesmæssige tilstande og ubalancer som har brug for tid, opmærksomhed og nærvær. Dette har også en afklarende betydning i forhold til spørgsmålet, hvem er jeg? Det terapeutiske relationsarbejde er vigtigt, da det skaber et ressourcefyldt fundament og samtidig er et vigtigt værktøj i opbygningen og genetablering af tillid til livet og omverdenen. 

Omsorg, tilknytning og relationer

Psykoterapi er givende for voksne børn af forældre med alkoholmisbrug eller psykisk sårbarhed. Voksne børn som kan kalde sig for mønstrebryder, men som føler et indre og dybdeliggende omsorgssvigt og ubearbejdet barndomstraume. Overordnet kan disse ubearbejdet følelser komme til udtryk i forhold til skam, savn, angst, livsstress, forsvarsmekanismer, manglende selvværd, forladthedsfølelse og udfordringer i relationer.

ID Psykoterapi

ID psykoterapi er en unik form for samtaleterapi. ID psykoterapi betyder både Integral/Identitetsorienteret og Dynamisk. Det er en holistisk helhedsorienteret terapiform som bl.a. har til formål at afdække og udvikle så mange menneskelige lag og aspekter af vores identitet som muligt.

Læs mere om ID Psykoterapi her.