Certificeret ID Psykoterapeut

Jeg er certificeret ID Psykoterapeut med den 4 årig uddannelse ved ID Academy hos stifter Ole Vadum Dahl. Jeg afsluttede i 2018 det sidste år med speciale i stress og transpersonlige livskriser.

Min terapeutiske tankegang er baseret på relation før metode tænkt ud fra en holistisk terapiform, hvor jeg har udgangspunkt i det hele menneske. 

Jeg inddrager kroppens signaler, der via somatiske symptomer også fortæller sin historie. J

Min terapeutiske indgangsvinkel er ud fra bevidsthed om at skabe lys ind i de svære udfordringer og støtte dig i at turde folde dit indre landkort ud med tilliden til, at du ikke er alene.

I min praksis er der også altid plads til smil og lattermildhed.

Baggrund

Jeg er født i 1974 og er på 22. år gift med Karsten. Vi har 3 børn sammen i alderen 12, 18 og 20 år. 

I mit tidligere virke har jeg 25 års erfaring indenfor sundhedssektoren. Jeg har en uddannelse som social- og sundhedsassistent. Jeg har støttet i svære sygdomsforløb ved sorg, krise og tab og jeg har fundet stor glæde i arbejdet med mennesker med svær alzheimers og demens inde på livet også i forhold til sygeplejen og omsorgen i den sidste tid.

Jeg har ligeledes arbejdet med mennesker med kræft tæt inde på livet og har selv mærket tabet af nære relationer i kriseramt kamp mod svære sygdomsforløb som kronisk eller dødelig sygdom. 

Jeg har arbejdet på Psykiatrisk Center i afsnittet for spiseforstyrrelser, indenfor behandling af anoreksi, bulimi og selvskadende adfærd.

Jeg har vikarieret på et socialpædagogisk bosted for uledsagede flygtningebørn og unge mellem 10-18 år. Disse indsigter bringer jeg alt efter behov ind i mit virke som psykoterapeut. Men uanset hvilke udfordringer livet bringer med sig, er min fornemmeste opgave at se det hele menneskes livskundskab og værdifuldhed.